NL
|
ENG
Zoeken
homecontacteer onswerken bij Otrhoklinieklinksopnamebeleidkwaliteit indicatoren
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
- Algemene informatie

• 1. CHIRURGIE & ORTHOPEDIE ORTHOKLINIEK: WIE ZIJN WIJ?

• 2. WAT DOET EEN ORTHOPEDISCH CHIRURG? EN WAT IS PRECIES ORTHOPEDIE?

• 3. UW ORTHOPEDISCH CENTRUM IN HET WAASLAND

...................................................................................................................
1. Chirurgie & Orthopedie Orthokliniek: wie zijn wij?

De dienst chirurgie orthopedie bestaat op dit moment uit 7 orthopedisch chirurgen. Door hun verschillende subspecialisaties en complementariteit behandelen zij het volledige gamma van alle orthopedische aandoeningen.

Orthopedische problemen kunnen zich op alle leeftijden voordoen. Het kan gaan om groeistoornissen, acute en chronische sportletsels, fracturen, slijtage van gewrichten en andere aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Om een vlotte service te garanderen in onze chirurgie wordt het team van artsen ondersteund door:

■ het secretariaat (telefonisten en typisten)
■ eigen verpleegkundigen op de raadpleging en in het operatiekwartier
■ orthopedische techniekers
2. Wat doet een orthopedisch chirurg? En wat is precies orthopedie?

Orthopedie is een discipline binnen de geneeskunde die zich bezig houdt met letsels en ziektes van het bewegingsapparaat. Hieronder verstaat men het skelet, de gewrichten, de spieren en de pezen.Orthopedie splitst men op in "warme" en "koude" orthopedie. Met warme orthopedie bedoelt men die letsels die veroorzaakt werden door een ongeval (bv. breuken) en die meestal een relatief urgente behandeling vereisen. Deze patiλnten bieden zich meestal via de spoedgevallen aan. Deze letsels vallen onder de noemer traumatologie.Koude orthopedie zijn alle andere aandoeningen (bv. arthrose van de heup of overbelastingsletsel van de achillespees).

■ sportblessures. Deze kunnen acuut zijn (bv meniscus scheur) of chronisch. Vooral knie en schouder
■ arthrose of slijtage van de gewrichten. (vooral van heup en knie)
■ algemene aandoeningen van het skelet zoals bv. osteoporose
■ statiekafwijkingen (bv. voet)
■ rugaandoeningen

De orthopedisch chirurg tracht al deze aandoeningen te behandelen. Dit kan op een conservatieve manier of door middel van een operatie. De conservatieve behandeling omvat al die behandelingstechnieken die niet met een operatie gepaard gaan (bv. gips, inspuitingen, voorschrift voor kinesitherapie, enz).De operatieve behandelingen kunnen klassiek zijn of door de orthopedisch chirurg gedaan worden door middel van arthroscopie. Dit laatste betekent dat slechts enkele gaatjes nodig zijn om het probleem inwendig aan te pakken. Er wordt immers gebruik gemaakt van een camera en speciale instrumenten om de letsels in beeld te brengen en te behandelen.Onze dienst tracht op al deze vlakken een vooruitstrevende rol te spelen en een up-to-date behandeling aan te bieden voor het aanwezige probleem.Indien u een afspraak wenst te maken, aarzel dan niet ons secretariaat te contacteren.
3. Uw orthopedisch centrum in het Waasland

Prinses Josephine Charlottelaan 21D • 9100 Sint Niklaas • Tel 03 500 76 30 • info@orthokliniek.be•www.orthokliniek.be
4. Privacy Policy Orthokliniek
5. Cookie Policy
ORTHOKLINIEK
NIEUWS
 
Prinses Josephine Charlottelaan 21D • 9100 Sint Niklaas • Tel 03 500 76 30 • info@orthokliniek.be•www.orthokliniek.be